Visie

In deze tijd waar het gaat om snelheid, resultaat en korte termijn oplossing is er een verlangen om te kijken naar waar gaat het nu echt om.

Velen onder ons hebben psychische en lichamelijke klachten. Hoofdpijn, pijn in de maag, druk op de schouder of in de rug, slapeloosheid. Het lichaam geeft aan wat er in ons zoek is, wordt gemist of verlangd wordt.
Thuis komen bij jezelf, contact, ontdekken, spiegelen, liefdevol ontspannen, durven (transformatie) zijn zo maar wat woorden die bij me op komen. Want alles is met alles verbonden. Zelfinzicht en balans zorgen ervoor dat je weer in je kracht komt.

Iedereen wil aandacht, wil gezien en gehoord worden. In elk mensenleven komen situaties voor waarbij je je soms geen raad weet en behoefte hebt aan reflectie, stilte en spiegeling. Deze perioden moet je jezelf gunnen om weer verder op jouw pad te geraken. We laten ons vaak voortduwen of denken de ander weet het beter. Vaak komt ook bij ons de gedachte op “laat ik maar doen wat hij of zij zegt”. Soms kan dit raadzaam zijn maar vaak weet jezelf diep van binnen wat het beste voor jou is.¬†Dan is het fijn als er iemand met jou mee kijkt en onderzoekt waar je patronen liggen. ¬†Iedereen is uniek en heeft een andere opdracht en thema in het leven.

Vanuit respect samen kijken wat er in jou om gaat en werkend vanuit het Hart, dat is waar het mij om gaat.

Warme groet,
Carrie

  • Slideshow

  • ‘Werken vanuit het hart.’